Bank nasienia parens

dr farinZobacz naszą stronę www

Bank nasienia (spermy) to mieszkania, w których przechowuje się nasienie dawców. Potrzebują oni dokonać dokładnie określone kryteria. Przede wszystkim w ich spermie powinna znaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca pragnie żyć w łatwej sprawności fizycznej, żyć w wieku do 35 lat oraz nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie zależy jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów oraz, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma poddawana jest nieodpłatnie. Wybierana jest tylko nagroda za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym rzutem kwalifikacyjnym dawcy jest dokładny wywiad, podczas którego podawanych stanowi mu szereg pytań odnośnie jego bycia seksualnego, przebytych chorób i sprawy rodzinnej. Później bada się jego krew w planu sprawdzenia, bądź nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną spełnione oddane nasienie trafia do banku spermy na okres pół roku. Tylko po terminie obecnego etapu osiąga się kolejne doświadczenia oraz na ich podstawie kieruje nasienie do konkretnych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi wziąć pełną odpowiedzialność na zdrowe przechowywanie nasienia. W polskim regionu praktyka oddawania spermy jest zawsze jeszcze mało atrakcyjna, stąd pobrany materiał nigdy nie ulega zniszczeniu. Korzystać z banku teoretycznie może każdy. Ale na siły polskiego prawa samotne panie nie mogą zyskać z usług banku spermy (dziecko musi bowiem na jego siły mieć również ojca i matkę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary oraz klienci będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą przekazywać swoim synom.