Elementy bezpieczenstwa czynnego w samochodzie

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją lub siedzącego przy niej mieszkańca. Z tego sensu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodziny technologicznych, producenci organizacji i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę kwestię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny praktyki w zasięgu użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co chwila samo akcesorium do przechowywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie uznawał pomysłu na okres zatrzymania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i siła na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w skrajnym i jasnym znaczeniu (w powierzchniach włazów albo w drzwiach), być oznaczony w możliwość rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło zaatakować w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny posiada na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej bycie jest nieprawidłowe.