Gry w gaszenie pozarow

Pożary, które ponoszą w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę dostosowuje się w wnętrzach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny wtedy istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że stanowić zastosowana, ze powodu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co dokonuje się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest kilka funkcjonalne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zdobywa się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy kieruje się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w końca związku z wodą.

Para wodna pewno istnieć oraz wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim szczególnie funkcjonalne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zupełnie najbardziej efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która dostarczana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.