Kasa fiskalna elzab fp 600

Popełnianie braków to ludzka rzecz. Myślą o tym zarówno ustawodawcy, którzy umożliwili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a też deklaracji, bez potrzeb ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest także w przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Kiedy posiada więc wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy transakcji na myśl osób fizycznych, które nie prowadzą działalności ekonomicznej i rolników ryczałtowych wskazane jest ewidencjonowanie każdej spraw na kasie fiskalnej i odtwarzanie do niej paragonu. Przychody wypowiada się w KPiR na podstawie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od artykułów także usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów czy usług. Zdarza się również, że rolki do kasy fiskalnej na których wydawane są paragony przytną się w kasie głównej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo skomplikowane i bolesne jest wtedy, że transakcji zapisanej na kwocie finansowej nie da się wycofać ani poprawić przy wykorzystaniu funkcji prostych w obecnym urządzeniu. Do tyłu marca 2013 roku nie było typowe, w który sposób należy dokonać w sukcesu wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W realizacji opracowano pewne mechanizmy, których używanie popierały urzędy, ale wykonywania te były nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w zdecydowaniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które oznaczają tę rolę. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą iść dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one robić, opisują i dane, jakie pragną się w nich znaleźć. Obie są dostosowane do korygowania sprzedaży ujętej w świadomości kasy, a inna z nich będzie stosowana w sukcesie ww. błędów. W końca anulowania paragonu wskazane jest spełnienie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis motywacje i jakości pomyłki wraz z oryginałem paragonu.